ميكرونيدلينگ مرينا

ميكرونيدلينگ روشي نوين براي جوانسازي پوست و جايگزيني براي روش هاي قديمي مانند داروهاي موضعي و يا ليزر است.
در ميكرونيدلينگ با استفاده از سوزن هاي ريز و ايجاد ميكروكانال ها و در نتيجه كلاژن سازي ، پوست آسيب ديده ترميم ميشود.
روش ميكرونيدلينگ در درمان انواع آسيب هاي پوستي مانند اسكار ، لك ،چين و چروك ،سوختگي و… موثر است.
همچنين ميكرونيدلينگ  باعث بسته شدن منافذ باز پوست ميشود .
از نظر اقتصادي نسبت به روش هاي ديگر درماني ميكرونيدلينگ به صرفه تر است.